Studenckie Koło Naukowe Ochrony Danych Osobowych

Ogólnopolska Konferencja Ochrony Danych Osobowych

2024-01-10

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą bieżącym zagadnieniom w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wydarzenie to odbędzie się na terenie Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w audytorium A. W trakcie konferencji, renomowani eksperci z sektora ochrony danych i uznani akademicy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w kontekście ochrony danych osobowych. Omówimy najświeższe wyzwania i aktualizacje prawne, jak również przedstawimy najlepsze metody
i strategie zarządzania danymi. Jest to idealna okazja dla studentów, prawników, przedsiębiorców i każdego, kto interesuje się ochroną danych, aby rozszerzyć swoje horyzonty
i zbudować wartościowe relacje branżowe. Zapraszamy do wzięcia udziału i pozostania na bieżąco z kluczowymi tematami związanymi z ochroną danych osobowych!

Link do rejestracji biernej w wydarzeniu: https://forms.gle/9W1dE3LdfvXagtGj8

Link bezpośrednio do wydarzenia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a096Dp4g_ZcIPHuYfLwzsR9mqlwXWgeZqvickPhZtgKs1%40thread.tacv2/1704737917251?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%2297d3be7e-ecde-4b37-9d6e-50cf849c11da%22%7d) 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST W PEŁNI BEZPŁATNY

Mikołaj

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Danych Osobowych